سفارش تبلیغ
صبا ویژنوسوسه اول را، اگر جلویش را گرفتی ، گرفتی … والا شیطان گام به گام ، روی شما ، بله حتی شمایی که
ادعای محبت خدا را داری اثر می گذارد . اول زینت می دهد و توجیه می آورد ،
بعد ذره ذره تو را به سمت آن کاری که نباید، می کشاند .
یادت باشد که او سوگند خورده است به اینکه تو را از راه به در کند .
اصلا مشکل ما غفلت است . یکی از غفلت هایی که میکنیم همین غفلت از شیطان و سوگندش هست .
یادمان رفته که او اصرار دارد و مدام در حال نقشه کشیدن است .

پینوشت : 1- یادت باشد ماه رمضان خدا هم تمام شد و شیطان آزادانه وارد کار می شود .
پس این تابلو را جلوی چشمت نصب کن : کارگران شیطان مشغول کارند !!!
2- راستی تو اعتکاف هم کلی دعاتان کردیم . هرچند که ناقابل بودیم و هستیم ولی یواشکی راهمان دادند .


نوشته شده در شنبه 90/6/12ساعت 12:11 عصر توسط بامعرفت نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin